Trang chủ



Dịch vụ


Hướng dẫn

MSE và RMSE là gì và cách tính trên STATA


29/07/2020
0

đọc thêm






Mẹo vặt

Nghiên cứu sinh TIẾN SĨ – nên biết


12/06/2020





Mẹo vặt

phân nhóm LCA phân tích lớp tiềm ẩn


23/12/2019





Mẹo vặt


Scopus

phân loại danh mục tạp chí khoa học


07/11/2019





Hướng dẫn


Mẹo vặt

mô hình hồi quy ngưỡng threshold model


10/04/2019








Scopus


Cách đọc một bài báo khoa học






Hướng dẫn


Scopus

cách kiểm tra tạp chí thuộc Scopus không ?



30/05/2020
0







Hướng dẫn


Scopus

phân biệt ISI SCOPUS Cái nào tốt hơn ?



10/11/2019
0







Mẹo vặt


Scopus

phân loại danh mục tạp chí khoa học



07/11/2019
0









Dịch vụ


Hướng dẫn

MSE và RMSE là gì và cách tính trên STATA


29/07/2020
0

đọc thêm






Dịch vụ

Phương pháp nghiên cứu khoa học là gì ?


09/06/2020





Dịch vụ

Phân tích bao dữ liệu DEA Hiệu quả kỹ thuật


09/12/2019





Dịch vụ


Hướng dẫn

năng suất các nhân tố tổng hợp


23/11/2019





Dịch vụ


Hướng dẫn

dịch vụ chỉnh sửa số liệu eviews hồi quy ngưỡng


07/04/2019








Dịch vụ


Hướng dẫn


MSE và RMSE là gì và cách tính trên STATA


tieu chi quan trong - Trang chủ

Hướng dẫn


Kiểm định

Cách tính giá trị các chỉ số AIC BIC MAE

13/07/2020



tap chi thuoc scopus scaled - Trang chủ

Hướng dẫn


Scopus

cách kiểm tra tạp chí thuộc Scopus không ?

30/05/2020



Multilevel analysis scaled - Trang chủ

Hướng dẫn

phân tích đa tầng Multilevel Analysis

28/02/2020



OLS 2SLS 3SLS scaled - Trang chủ

Hướng dẫn

hồi qui 3 giai đoạn 3SLS

31/12/2019







Dịch vụ


Hướng dẫn

MSE và RMSE là gì và cách tính trên STATA


29/07/2020
0

read more







Phần mềm

Tải về phần mềm Stata 16 Windows 64bit & 15


13/04/2020
0

read more







Dịch vụ


Hướng dẫn


năng suất các nhân tố tổng hợp


23/11/2019





Hướng dẫn


Video


Hướng dẫn hồi quy GMM toàn tập


06/11/2019





Hướng dẫn


Video


Hướng dẫn sử dụng phần mềm PLS SEM


05/11/2019





Hướng dẫn


Video


Dự báo ARIMA trên EViews


09/05/2019





Phần mềm


Phần mềm phân tích cấu trúc SEM Amos 24


18/04/2019





Phần mềm


tải về phần mềm phân tích spss 25 win64


17/04/2019





Phần mềm


download phần mềm thống kê Stata 15 64bit


17/04/2019





Dịch vụ


Lý thuyết


chỉnh sửa số liệu stata biến công cụ


06/04/2019


Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.