Mẹo vặt

Mẹo vặt cách phần tích dự liệu, cơ sở số liệu về thống kê, cách giải quyết số liệu không có nghĩa thống kê tốt nhất, hướng dẫn cách làm xử lý những trường hợp data không có dữ liệu đẹp, hay các kiểm định không tốt, chúng ta có thể dễ dàng làm được