Biến kiểm soát là gì – Control Variable- biến điều khiển

 Biến kiểm soát là gì – Control Variable- biến điều khiển

Biến kiểm soát là gì ? Control Variables – Hay còn gọi là Biến điều khiển; Một biến kiểm soát là bất cứ điều gì được giữ cố định hoặc giới hạn trong một nghiên cứu. Đó là một biến số không quan tâm đến mục tiêu của nghiên cứu, nhưng được kiểm soát vì nó có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Các biến có thể được kiểm soát trực tiếp bằng cách giữ chúng không đổi trong suốt quá trình nghiên cứu (ví dụ: bằng cách kiểm soát nhiệt độ phòng trong một thí nghiệm), hoặc chúng có thể được kiểm soát gián tiếp thông qua các phương pháp như ngẫu nhiên hoặc kiểm soát thống kê (ví dụ, để tính đến các đặc điểm của người tham gia như tuổi trong thống kê thử nghiệm).

CONTRL VARIABLE

Những thí dụ về biến kiểm soát

Ví dụ 1:

Câu hỏi nghiên cứuBiến điều khiểnChất lượng đất có ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng không?

 • Nhiệt độ
 • Lượng ánh sáng
 • Lượng nước

Ví dụ 2:

Caffeine có cải thiện khả năng thu hồi trí nhớ không?

 • Tuổi của người tham gia
 • Tiếng ồn trong môi trường
 • Loại kiểm tra trí nhớ
TIN HOT:  phân loại danh mục tạp chí khoa học

Ví dụ 3:

Những người mắc chứng sợ nhện có cảm nhận hình ảnh con nhện nhanh hơn những người khác không?

 • Độ sáng màn hình máy tính
 • Ánh sáng phòng
 • Kích thước kích thích thị giác

Tại sao các biến điều khiển lại quan trọng?

Các biến kiểm soát nâng cao giá trị nội tại của một nghiên cứu bằng cách hạn chế ảnh hưởng của các biến gây nhiễu và các biến ngoại lai khác . Điều này giúp bạn thiết lập mối quan hệ tương quan hoặc nhân quả giữa các biến mà bạn quan tâm.

Ngoài các biến độc lập và phụ thuộc , tất cả các biến có thể tác động đến kết quả cần được kiểm soát. Nếu bạn không kiểm soát các biến có liên quan, bạn có thể không chứng minh được rằng chúng không ảnh hưởng đến kết quả của bạn. Các biến không được kiểm soát là những giải thích thay thế cho kết quả của bạn.

Kiểm soát các biến trong thử nghiệm

Trong một thử nghiệm , một nhà nghiên cứu quan tâm đến việc tìm hiểu ảnh hưởng của một biến độc lập lên một biến phụ thuộc. Các biến kiểm soát giúp bạn đảm bảo rằng kết quả của bạn chỉ do thao tác thử nghiệm của bạn tạo ra.

Ví dụ: Thử nghiệm
Bạn muốn nghiên cứu hiệu quả của việc bổ sung vitamin D trong việc cải thiện sự tỉnh táo. Bạn thiết kế một thử nghiệm với nhóm đối chứng nhận thuốc giả dược và nhóm thử nghiệm nhận thuốc bổ sung.
Biến số độc lập là liệu chất bổ sung vitamin D có được thêm vào chế độ ăn uống hay không và biến số phụ thuộc là mức độ tỉnh táo.

Để đảm bảo bất kỳ thay đổi nào về mức độ tỉnh táo là do bổ sung vitamin D chứ không phải do các yếu tố khác, bạn kiểm soát các biến số có thể ảnh hưởng đến sự tỉnh táo sau:

 • Chế độ ăn
 • Thời gian của bữa ăn
 • Lượng caffein
 • Thời gian sử dụng

Các biến kiểm soát trong nghiên cứu phi thực nghiệm

Trong một nghiên cứu quan sát hoặc các loại nghiên cứu phi thực nghiệm khác, nhà nghiên cứu không thể thao túng biến độc lập (thường là do các cân nhắc thực tế hoặc đạo đức ). Thay vào đó, các biến kiểm soát được đo lường và tính đến để suy ra mối quan hệ giữa các biến quan tâm chính.

TIN HOT:  Nghiên cứu sinh TIẾN SĨ - nên biết
Ví dụ: Thiết kế không thử nghiệm
Bạn muốn điều tra xem có mối quan hệ giữa các biến thu nhập và hạnh phúc hay không. Bạn giả thuyết rằng mức thu nhập dự đoán mức độ hạnh phúc, nhưng thực tế không thể thao túng biến số thu nhập. Thay vào đó, bạn sử dụng một cuộc khảo sát để thu thập dữ liệu về thu nhập và mức độ hạnh phúc.Để tính đến các yếu tố khác có khả năng ảnh hưởng đến kết quả, bạn cũng đo lường các biến kiểm soát sau:
 • Tuổi tác
 • Tình trạng hôn nhân
 • Sức khỏe

Làm thế nào để bạn kiểm soát một biến?

Có một số cách để kiểm soát các biến không liên quan trong thiết kế thử nghiệm và một số cách này cũng có thể được sử dụng trong thiết kế quan sát hoặc bán thực nghiệm .

Phân công ngẫu nhiên

Trong các nghiên cứu thử nghiệm với nhiều nhóm, người tham gia nên được phân công ngẫu nhiên vào các điều kiện khác nhau. Phân công ngẫu nhiên giúp bạn cân bằng các đặc điểm của các nhóm để không có sự khác biệt có hệ thống giữa chúng.

Phương pháp phân công này kiểm soát các biến số người tham gia có thể khác nhau giữa các nhóm và làm sai lệch kết quả của bạn.

Ví dụ: Phân công ngẫu nhiên
Trong thử nghiệm của mình, bạn tuyển dụng tình nguyện viên thông qua các quảng cáo trên mạng xã hội, truyền miệng và tờ rơi trong khuôn viên trường. Khoảng 40% người tham gia đăng ký thông qua quảng cáo Facebook, trong khi hơn 50% nghe về nghiên cứu thông qua tờ rơi trong khuôn viên trường.Có thể những người tham gia tìm thấy nghiên cứu thông qua Facebook sử dụng nhiều thời gian sử dụng thiết bị hơn trong ngày và điều này có thể ảnh hưởng đến mức độ tỉnh táo của họ trong nghiên cứu của bạn.

Để đảm bảo rằng các đặc điểm của người tham gia không ảnh hưởng đến nghiên cứu, những người tham gia được phân công ngẫu nhiên vào một trong hai nhóm: nhóm đối chứng hoặc nhóm thực nghiệm.

Các thủ tục tiêu chuẩn hóa

Điều quan trọng là sử dụng các quy trình giống nhau trên tất cả các nhóm trong một thử nghiệm. Các nhóm chỉ nên khác nhau về thao tác biến độc lập để bạn có thể tách biệt ảnh hưởng của nó lên biến phụ thuộc (kết quả).

TIN HOT:  Cách xây dựng thang đo Guttman Scale

Để kiểm soát các biến, bạn có thể giữ chúng không đổi ở một mức cố định bằng cách sử dụng một giao thức mà bạn thiết kế và sử dụng cho tất cả các phiên của người tham gia. Ví dụ, các hướng dẫn và thời gian dành cho một nhiệm vụ thử nghiệm phải giống nhau đối với tất cả những người tham gia trong môi trường phòng thí nghiệm.

Ví dụ: Các thủ tục chuẩn hóa
Tất cả những người tham gia đều nhận được thông tin giống nhau về nghiên cứu, bao gồm hướng dẫn tham gia và tài liệu thảo luận.
 • Để kiểm soát chế độ ăn uống, các bữa ăn tươi và đông lạnh được giao cho những người tham gia ba lần một ngày.
 • Để kiểm soát thời gian bữa ăn, những người tham gia được hướng dẫn ăn sáng lúc 9:30, ăn trưa lúc 13:00 và ăn tối lúc 18:30.
 • Để kiểm soát lượng caffeine, những người tham gia được yêu cầu tiêu thụ tối đa một tách cà phê mỗi ngày.

Đối với thao tác thử nghiệm, nhóm đối chứng được dùng giả dược, trong khi nhóm thực nghiệm được bổ sung vitamin D. Những người tham gia nghiên cứu không rõ tình trạng của họ , và họ đều được yêu cầu uống những viên thuốc này hàng ngày sau bữa trưa.

Kiểm soát thống kê

Bạn có thể đo lường và kiểm soát các biến không liên quan theo thống kê để loại bỏ ảnh hưởng của chúng lên các biến khác.

“Kiểm soát một biến” có nghĩa là lập mô hình dữ liệu biến kiểm soát cùng với dữ liệu biến độc lập và phụ thuộc trong phân tích hồi quy và ANCOVA . Bằng cách đó, bạn có thể tách tác động của biến kiểm soát khỏi mối quan hệ giữa các biến quan tâm.

Ví dụ: Kiểm soát thống kê
Bạn thu thập dữ liệu về các biến chính về sở thích, thu nhập và hạnh phúc cũng như các biến kiểm soát của bạn về tuổi tác, tình trạng hôn nhân và sức khỏe.

Trong phân tích hồi quy tuyến tính nhiều lần , bạn thêm tất cả các biến kiểm soát cùng với biến độc lập làm yếu tố dự đoán. Kết quả cho bạn biết mức độ hạnh phúc có thể được dự đoán theo thu nhập, trong khi tuổi tác, tình trạng hôn nhân và sức khỏe cố định.

quang.cao .namdu .2 - Biến kiểm soát là gì - Control Variable- biến điều khiển

admin

https://solieu.vip

Dịch vụ chỉnh sửa, phân tích dữ liệu, cung cấp data, số liệu chuyên nghiệp. Tư vấn áp dụng mô hình kinh tế lượng.

Bài viết liên quan: