Hướng dẫn

Hướng dẫn cách chạy mô hình kinh tế lượng, hướng dẫn kiểm định liên quan và cách đọc số liệu thống kê qua các phần mềm thông dụng như: sas, spss, stata, r, eviews …. một cách trực quan và đơn giản nhất.