Báo giá

GÓI

TÊN GÓI DỊCH VỤ

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

A

CHẠY HỒI QUY HOẶC KIỂM ĐỊNH

A1 Chạy hồi quy/kiểm định trên data của Khách hàng  500.000 – 2.000.000
A2 Chỉnh sửa data (chỉnh từ 1 – 3 biến ngẫu nhiên) tùy mô hình khó hay dễ 1.000.000 – 3.500.000
A3 Chỉnh sửa theo biến chỉ định (không quá 40% biến có ý nghĩa thống kê) 500.000 – 1.500.000/biến
A4 Giải thích kết quả,…. (cộng thêm ngoài gói A1, A2 +A3) 800.000 – 3.000.000

B

CUNG CẤP SỐ LIỆU

B1 Cung cấp data  1.500.000 – 6.000.000
B2 Cung cấp data+ chạy mô hình  2.000.000 – 7.000.000
B3 Cung cấp data + chạy mô hình + giải thích kết quả 2.000.000 – 8.000.000
B4 Tư vấn chỉnh sửa mô hình (thêm biến, thang đo,…) phù hợp với đề tài và các nghiên cứu trước   1.000.000 – 5.000.000

C

CÁC GÓI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM (EVIEW, SPSS, STATA, R,..)

C1 Hướng dẫn chạy mô hình theo dữ liệu có sẵn của Solieu.VIP
1.000.000 –  2.000.000
C2 Hướng dẫn chạy mô hình theo Dữ liệu của khách hàng 1.500.000 – 3.500.000
Chú ý:
+ Khi hướng dẫn tại nhà với thời lượng 2h/1buổi/1mô hình
+ Có hướng dẫn online (livestream hoặc video)
+ Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn phần mềm dễ sử dụng và phù hợp từng loại dữ liệu

D

GÓI TƯ VẤN, HỖ TRỢ ĐỀ CƯƠNG, LUẬN VĂN, TIỂU LUẬN

D1

Tư vấn cách làm bài tiểu luận (tiểu luận môn học) 500.000 – 6.000.000
D2 Tư vấn chọn tên đề tài, khoá luận 500.000 – 3.000.000

D3

Tư vấn chọn mô hình nghiên cứu, mô hình định lượng 500.000 – 4.000.000

D4

Hỗ trợ/ hướng dẫn cách viết đề cương

800.000 – 10.000.000
D5

Hỗ trợ/ hướng dẫn cách viết luận văn

1.000.000 – 28.000.000

E

DỊCH VỤ ĐIỀU TRA – THU THẬP DỮ LIỆU

E1 Khảo sát dữ liệu online (từ 100 – 500 quan sát) 1.000.000 – 20.000.000
E2 Điều tra, phỏng vấn dữ liệu thực tế (100 phiếu – 500 phiếu), tùy theo nội dung điều tra 5.000.000 – 100.000.000
Chú ý: Có phụ thu (giá thỏa thuận) với các trường hợp sau
+ Nội dung phiếu quá phức tạp, chuyên ngành chuyên sâu Thỏa thuận
+ Có phụ thu phí đi lại, ở những vùng có điều kiện khó khăn (qua phà, đò, sông, biển) tùy theo khu vực địa lý và theo giá thị trường Theo giá thực tế
+ Có cung cấp hóa đơn kèm theo (nếu cần) Theo giá thực tế
+ Đi lấy dấu công lệnh, giấy đi đường (nếu cần) Thỏa thuận

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.