BÁO GIÁ

GÓI

TÊN GÓI DỊCH VỤ

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

A

CHẠY HỒI QUY HOẶC KIỂM ĐỊNH

A1 Chạy hồi quy/kiểm định trên data của Khách hàng  500.000 – 2.000.000
A2 Chỉnh sửa data (chỉnh từ 1 – 3 biến ngẫu nhiên) tùy mô hình khó hay dễ 1.000.000 – 3.500.000
A3 Chỉnh sửa theo biến chỉ định (không quá 40% biến có ý nghĩa thống kê) 500.000 – 1.500.000/biến
A4 Giải thích kết quả,…. (cộng thêm ngoài gói A1, A2 +A3) 800.000 – 3.000.000

B

CUNG CẤP SỐ LIỆU

B1 Cung cấp data  1.500.000 – 6.000.000
B2 Cung cấp data+ chạy mô hình  2.000.000 – 7.000.000
B3 Cung cấp data + chạy mô hình + giải thích kết quả 2.000.000 – 8.000.000
B4 Tư vấn chỉnh sửa mô hình (thêm biến, thang đo,…) phù hợp với đề tài và các nghiên cứu trước   1.000.000 – 5.000.000

C

CÁC GÓI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM (EVIEW, SPSS, STATA, R,..)

C1 Hướng dẫn chạy mô hình theo dữ liệu có sẵn của Solieu.VIP
1.000.000 –  2.000.000
C2 Hướng dẫn chạy mô hình theo Dữ liệu của khách hàng 1.500.000 – 3.500.000
Chú ý:
+ Khi hướng dẫn tại nhà với thời lượng 2h/1buổi/1mô hình
+ Có hướng dẫn online (livestream hoặc video)
+ Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn phần mềm dễ sử dụng và phù hợp từng loại dữ liệu

D

GÓI TƯ VẤN, HỖ TRỢ ĐỀ CƯƠNG, LUẬN VĂN, TIỂU LUẬN

D1

Tư vấn cách làm bài tiểu luận (tiểu luận môn học) 500.000 – 6.000.000
D2 Tư vấn chọn tên đề tài, khoá luận 500.000 – 3.000.000

D3

Tư vấn chọn mô hình nghiên cứu, mô hình định lượng 500.000 – 4.000.000

D4

Hỗ trợ/ hướng dẫn cách viết đề cương

800.000 – 10.000.000
D5

Hỗ trợ/ hướng dẫn cách viết luận văn

1.000.000 – 28.000.000

E

DỊCH VỤ ĐIỀU TRA – THU THẬP DỮ LIỆU

E1 Khảo sát dữ liệu online (từ 100 – 500 quan sát) 1.000.000 – 20.000.000
E2 Điều tra, phỏng vấn dữ liệu thực tế (100 phiếu – 500 phiếu), tùy theo nội dung điều tra 5.000.000 – 100.000.000
Chú ý: Có phụ thu (giá thỏa thuận) với các trường hợp sau
+ Nội dung phiếu quá phức tạp, chuyên ngành chuyên sâu Thỏa thuận
+ Có phụ thu phí đi lại, ở những vùng có điều kiện khó khăn (qua phà, đò, sông, biển) tùy theo khu vực địa lý và theo giá thị trường Theo giá thực tế
+ Có cung cấp hóa đơn kèm theo (nếu cần) Theo giá thực tế
+ Đi lấy dấu công lệnh, giấy đi đường (nếu cần) Thỏa thuận