Tags : biến độc lập

Biến kiểm soát là gì – Control Variable- biến điều

Biến kiểm soát là gì ? Control Variables – Hay còn gọi là Biến điều khiển; Một biến kiểm soát là bất cứ điều gì được giữ cố định hoặc giới hạn trong một nghiên cứu. Đó là một biến số không quan tâm đến mục tiêu của nghiên cứu, nhưng được kiểĐọc thêm