download phần mềm thống kê Stata 15 64bit

 download phần mềm thống kê Stata 15 64bit

download phần mềm thống kê Stata 15 64 bit full crack, đây là bộ đã null các bạn chỉ cần download và cài đặt bình thường không cần active hay crack gì hết, bản này đã kiểm tra chạy thành công trên win 64 bit, chưa kiểm tra với 32bit, chia sẽ phần mềm thống kê stata mới nhất.

Điểm nổi bậc của Stata 15

 1. Hồi quy kéo dài. Nó phù hợp với các phản ứng liên tục, nhị phân, có trật tự với (1) đồng biến nội sinh, (2) lựa chọn nội sinh (kiểu Heckman) và (3) hiệu quả điều trị nội sinh. Lệnh này làm rất nhiều và dễ sử dụng.
 2. Phân tích lớp tiềm ẩn. Kết quả nhị phân. Kết quả bình thường. Kết quả liên tục (phân tích hồ sơ tiềm ẩn). Thậm chí kết hợp các lớp tiềm ẩn trong các mô hình đường dẫn.
 3. Lệnh tiền tố Bayes. Bây giờ bạn có thể nhập -bayes: – trước các lệnh ước tính để phù hợp với mô hình hồi quy Bayes cho hơn năm mươi khả năng. Và các mô hình đa cấp là một trong số đó!
 4. Các mô hình cân bằng tổng thể ngẫu nhiên động (DSGE). Phù hợp với các mô hình vĩ mô cấu trúc dựa trên lý thuyết với rất nhiều phương trình. Đồ thị chức năng đáp ứng xung sau đó.
 5. Đánh dấu cho Stata. Bây giờ bạn có thể kết hợp văn bản Markdown với mã Stata thực thi để tạo web chứa văn xuôi, đầu ra Stata, các phần của đầu ra Stata và biểu đồ. Theo các phần, chúng tôi có nghĩa là bạn có thể viết một câu như “Thống kê F là 52,4 và …”, trong đó 52,4 được lấy từ -e (F) -.
 6. Mô hình hiệu ứng hỗn hợp phi tuyến. Bởi vì một số vấn đề chỉ là không tuyến tính trong các tham số.
 7. Các mô hình tự phát không gian (SAR). Tải xuống shapefiles từ web, hợp nhất với dữ liệu dựa trên địa lý của bạn và điều chỉnh các mô hình SAR của bạn với dữ liệu mặt cắt ngang hoặc bảng điều khiển.
 8. Các mô hình thời gian sống sót tham số được kiểm duyệt. Vì khi bạn chỉ biết một thời điểm mà các môn học chưa thất bại và một lần khác khi chúng đã thất bại.
 9. Mô hình hỗn hợp hữu hạn (FMM). Lệnh -fmm: – mới là lệnh tiền tố. Bạn trộn một hoặc nhiều mô hình hồi quy bằng bất kỳ 17 lệnh ước tính hiện có nào.
 10. Mô hình logit hỗn hợp. Các mô hình lựa chọn riêng biệt với các hệ số ngẫu nhiên, có nghĩa là bạn có thể thư giãn giả định IIA.
 11. Hồi quy không đối xứng. Việc thực hiện của chúng tôi sử dụng các phương thức kernel. Lỗi chuẩn Bootstrap. Đồ thị lát sau khi lắp. Dự đoán các dẫn xuất hoặc mức độ.
 12. Phân tích công suất cho các thiết kế ngẫu nhiên theo cụm (CRD) và cho các mô hình hồi quy. Bây giờ bạn cũng có thể thêm các phương thức sức mạnh và cỡ mẫu của riêng mình.
 13. Tài liệu Word và PDF. Bây giờ thật dễ dàng để tạo tài liệu Word và PDF giống như sản xuất bảng tính Excel.
 14. Đồ thị màu trong suốt / độ mờ đục. Màu sắc của Stata được sử dụng hoàn toàn mờ đục, có nghĩa là, không hoàn toàn trong suốt. Bây giờ bạn có thể thay đổi chúng để bạn có thể thấy những gì bên dưới.
 15. Hỗ trợ ICD-10-CM / PCS. Đây là các mã từ NCHS và CMS được ủy quyền cho tất cả các hóa đơn y tế trong Hỗ trợ Hoa Kỳ có nghĩa là một hệ thống cơ sở dữ liệu thậm chí có thể quản lý mã từ các phiên bản khác nhau trong một tệp!
 16. Hỗ trợ dữ liệu kinh tế dự trữ liên bang (FRED). 470.000 chuỗi thời gian kinh tế và tài chính của Hoa Kỳ và quốc tế có sẵn cho người dùng đã đăng ký với sự cho phép của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis. Bạn nên đăng ký. Nó miễn phí và dễ dàng. Nếu bạn làm như vậy, Stata có thể duyệt, tìm kiếm và lắp ráp các bộ dữ liệu cho bạn.
TIN HOT:  Tải về phần mềm Stata 16 Windows 64bit & 15 MacOS

Trên đây là 16 điểm nổi bậc ở phần mềm thống kê stata 15 này.

Link tải về:

Các bạn bấm vào link: download phần mềm thống kê Stata15 để tải ứng dụng về.

                                                                                                      Download Stata 16

quang.cao .namdu .2 - download phần mềm thống kê Stata 15 64bit

admin

https://solieu.vip

Dịch vụ chỉnh sửa, phân tích dữ liệu, cung cấp data, số liệu chuyên nghiệp. Tư vấn áp dụng mô hình kinh tế lượng.

Bài viết liên quan: