Tags : cách tính

MSE và RMSE là gì và cách tính trên STATA

MSE và RMSE là gì và cách tính trên STATA Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tính thêm 2 chỉ số khác khá là quan trọng trong hồi quy tuyến tính.Nó có thể được chọn để có thể thay thế cho chỉ số R (R-squared). Nó cũng là […]Đọc thêm

Cách tính giá trị các chỉ số AIC BIC MAE

Cách tính giá trị các chỉ số AIC BIC MAE MAPE MSE RMSE Trong một mô hình hồi quy bất kỳ, chúng ta sử dụng nhiều chỉ số để đo lường hoặc những kiểm định để khẳng định rằng mô hình đang nghiên cứu được xem là tốt hay không tốt. Bằng nhiều cách đánh […]Đọc thêm